Kategoribygger (obligatorisk kurs)

For å tilgang til kategoribyggeren, må brukerne som skal ha tilgang delta på obligatoriske kurs hos Compilo, hvor vi vil gjennomgå denne funksjonen. For å få tilgang må dette bestilles via Compilo Kundesenter.
Kurset har en pris lik NOK 790,- per deltaker. Vår anbefaling er at maks 2 deltakere kan ha tilgang på kategoribyggeren. Kurs bestilles med å sende e-post til [email protected]