Kategoribygger (obligatorisk kurs)

For å tilgang til kategoribyggeren, må brukerne som skal ha tilgang delta på obligatoriske kurs hos Compilo, hvor vi vil gjennomgå denne funksjonen. For å få tilgang må dette bestilles via Compilo Kundesenter.
Se eget nettkurs.