Modul:
Årshjul

Funksjonen Årshjul gir en samlet oversikt over aktiviteter som skal gjennomføres i organisasjonen i løpet av et kalenderår.
Årshjul viser planlagte aktiviteter både samlet for hele organisasjonen og for hver enkelt avdeling.

Det er enkelt for ledere å planlegge egne faste aktiviteter gjennom året. Aktiviteter som er felles for organisasjonen kan arves fra overordnet nivå.

Oppfølging skjer enkelt gjennom utkvittering av utførte oppgaver.

Hver aktivitet som legges til i årshjulet skal inneholde en deadline (frist for når aktivitet skal avsluttes), et estimat over hvor mange dager man forventer at aktiviteten vil oppta, og en stipulert kostnadsramme for gjennomføring av aktiviteten.