Modul:
Avvik

Trenger du et avvikssystem som er intuitivt, tilgjengelig og effektivt, som samtidig tilfredsstiller alle organisasjonens krav?
Avvik som oppstår skal rapporteres, behandles og lukkes på lavest mulig nivå i organisasjonen, alt på enklest mulig måte. Den enkelte ansatte som skal rapportere avvik har flere valgmuligheter som enten er obligatoriske eller valgfrie:

Definere alvorlighetsgrad
Definere prosjekt, pasient, enhet eller utstyr
Definere riktig kategori fra struktur (HMS, interne forhold, tjenesteleveranser, leverandører, kunder etc.)
Beskrive avviket
Foreslå forslag til endring
Legge ved bilder/illustrasjoner eller dokumenter

Avvikssystemet fungerer også på alle plattformer som er tilknyttet internett (mobil, nettbrett, desktop osv.) og er en egen modul i kvalitetssystemet.