Modul:
Dokumenter

Denne modulen i programvaren samler all kvalitetsdokumentasjon og sikrer at organisasjonen din har oppdaterte lovpålagte prosedyrer og dokumentasjon tilgjengelig.
Det er en klar fordel at all dokumentasjon samles på en felles plattform. Dette gir ledere fullstendig oversikt, kontroll og myndighet over hvilke dokumenter, endringer og revisjoner som legges inn i kvalitetssystemet. Systemet gir automatisk revisjonskontroll og full historikk på alle dokumenter og flytkart. Samtlige dokumenter som blir registrert i systemet blir tildelt en egen, sporbar ID samt metadata i tråd med kravene fra ISO 9001:2008.
Leseliste sikrer at dokumenter blir lest

I kvalitetssystemet kan ledere opprette leseliste for ansatte eller grupper. Dette sikrer at ansatte alltid er oppdatert på gjeldende dokumentasjon, prosedyrer og lovverk, og at de tilegner seg ny kompetanse. Det sikrer også at ledelsen er oppdatert på hvilken dokumentasjon og kompetanse de ansatte behøver.
Bygg din organisasjons prosessflytkart i KSX

I kvalitetssystemet fra Compilo kan man bygge prosessflytkart direkte i programvaren ved bruk av avansert teknologi, med et svært brukervennlig og intuitivt grensesnitt.